Hướng dẫn mọi người cách tạo Curved 3D Text này trên mặt phẳng cong.

 

Hướng dẫn mọi người cách tạo Curved 3D Text này trên mặt phẳng cong.

Chúc mọi người thành công!

This video will show you how to generate 3D text on Curved Surface in Revit by Dynamo.

Good luck and Stay Safe!

Khóa học Dynamo Online dành cho bạn nào đang quan tâm : http://bimer.vn/dynamo-for-revit-24hrs.html

#skipcorona #staysafe with #dynamoclass


(*) Xem thêm