TRUNG TÂM BIMER.VN CUNG CẤP CHO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỮNG DỊCH VỤ SAU:

- ĐÀO TẠO NHÂN SỰ, XÂY DỰNG BIMTEAM

- CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BIM VÀO CÔNG TRÌNH THỰC TẾ CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP

- THỰC HIỆN OUTSOURCE NHỮNG DỰ ÁN CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP