Khóa Học REVIT KẾT CẤU-THẠCH TOÀN TRUNG

Khóa học REVIT STRUCTURE của giảng viên Thạch Toàn Trung.      

Khóa Học REVIT KẾT CẤU-TRỊNH XUÂN AN

Khóa học REVIT STRUCTURE dành cho Kỹ sư Xây Dựng. Giúp cho Kỹ sư có thể dựng mô hình kết cấu cho công trình, tính toán kết cấu cũng như tự động xuất bản vẽ. KSXD có thể tiết kiệm thời gian, thay đổi kết cấu không cần phải vẽ, tính toán lại, giảm chi phí...