REVIT KIẾN TRÚC NÂNG CAO

Nội dung khóa học dành cho các bạn nghiên cứu chuyên sâu về Revit cho Kiến Trúc

Khóa Học REVIT KIẾN TRÚC

Revit KIẾN TRÚC - ARCHITECTURE BASIC là khóa học dành cho Kiến Trúc Sư quan tâm, mong muốn sử dụng Revit ứng dụng cho công trình do mình thiết kế Phần mềm Revit giúp cho KTS dựng mô hình 3D cho công trình cũng như quản lý công trình tốt hơn