Khai giảng khóa học Revit Kiến Trúc Cơ Bản tại trung tâm Bimer

Học ONLINE thời Covid-19.Bimer hỗ trợ 500k cho bất kỳ khóa học nào của trung tâm. Bimer xin thông báo chuẩn bị : TUYỂN SINH KHÓA HỌC REVIT KIẾN TRÚC CƠ BẢN

Khai giảng khóa học Dynamo Basic and Practical D11 tại trung tâm Bimer

Học ONLINE thời Covid-19.Bimer hỗ trợ 500k cho bất kỳ khóa học nào của trung tâm. Bimer xin thông báo chuẩn bị : TUYỂN SINH KHÓA HỌC DYNAMO FOR BEGINNER D11