Học ONLINE thời Covid-19.Bimer hỗ trợ 500k cho bất kỳ khóa học nào của trung tâm.

Bimer xin thông báo chuẩn bị :

TUYỂN SINH KHÓA HỌC DYNAMO FOR BEGINNER D11

Học ONLINE thời Covid-19.Bimer hỗ trợ 500k cho bất kỳ khóa học nào của trung tâm.

Bimer xin thông báo chuẩn bị :

TUYỂN SINH KHÓA HỌC DYNAMO FOR BEGINNER D11

Học 1 mà được 2, bạn sẽ học được những kiến thức cơ bản của Dynamo và kèm theo là những bài thực hành chuyên sâu Dynamo For Modelling và Dynamo For Documentation.

👉Thời khóa biểu : Tối thứ 3và 5 từ 19h30-21h30
👉Số buổi học : 12
👉Hình thức : Học ONLINE (hướng dẫn học ONLINE qua group Zalo của lớp)
👉Giảng viên : Lý Sơn Thiện
👉Ngày khai giảng : thứ 3 ngày 05/05/2020
👉Nội dung và link đăng ký khóa học : http://bimer.vn/dynamo-for-revit-24hrs.html

#dynamoclass at #bimervn

 

Link đăng ký : http://bimer.vn/dynamo-for-revit-24hrs.html


(*) Xem thêm