Học ONLINE thời Covid-19.Bimer hỗ trợ 500k cho bất kỳ khóa học nào của trung tâm.

Bimer xin thông báo chuẩn bị :

TUYỂN SINH KHÓA HỌC REVIT KIẾN TRÚC CƠ BẢN

Học ONLINE thời Covid-19.Bimer hỗ trợ 500k cho bất kỳ khóa học nào của trung tâm.

Bimer xin thông báo chuẩn bị :

TUYỂN SINH KHÓA HỌC REVIT KIẾN TRÚC CƠ BẢN

👉Thời khóa biểu : Tối thứ 2-4-6 từ 19h30-21h30
👉Số buổi học : 12
👉Hình thức : Học ONLINE (hướng dẫn học ONLINE qua group Zalo của lớp)
👉Giảng viên : Lương Thùy Khê
👉Ngày khai giảng : thứ 2 ngày 04/05/2020
👉Nội dung và link đăng ký khóa học : http://bimer.vn/khoa-hoc-revit-kien-truc.html

Revitclass at Bimervn

 

 

 

 

 

 

 

Link đăng ký : http://bimer.vn/khoa-hoc-revit-kien-truc.html


(*) Xem thêm